0165 - 555 166 info@bekaro.nl
Wat is een financial lease?
Een financial lease is een objectfinanciering waarbij u als ondernemer de beschikking krijgt over een bedrijfsmiddel, dat nodig is voor een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering. De liquiditeit van de onderneming blijft hierbij vrijwel intact, zodat de financiële mogelijkheden voor bijvoorbeeld vervanging of uitbreiding van bedrijfsmiddelen optimaal te benutten zijn. Deze kredietvorm is bestemd voor de zakelijke markt en voor de (semi-)overheid. Bedrijfsmiddelen (personen- en bedrijfsauto’s, machines, computers) met een minimale aankoopprijs/te financieren bedrag van EUR 3.500,- tot 100% van de aankoopprijs (exclusief BTW), komen ervoor in aanmerking. Verzekering, onderhoud, afschrijving en dergelijke worden er verder niet in meegenomen.
Moet ik bij een aanvraag financial lease altijd mijn jaarcijfers aantonen?
Nee, dat hoeft niet altijd. In veruit de meeste gevallen wordt de aanvraag in eerste instantie beoordeeld zonder jaarcijfers. Criteria hierbij zijn het object, de branche, het kredietverleden, de kredietwaardigheid en de eventuele overwaarde. Mocht de aanvraag niet direct geaccepteerd worden, zullen wij om jaarcijfers (of het telefoonnummer van uw boekhouder) vragen om de aanvraag verder te beoordelen.

Bij aanvragen voor niet automotive objecten (equipment) zijn wel de meest recente jaarcijfers nodig om tot een vrijblijvende beoordeling te kunnen komen.

Waarom zou ik bij Bekaro een financial lease aanvragen?
Omdat Bekaro samenwerkt met veel gerenommeerde maatschappijen, zijn wij onafhankelijk en kunnen wij alle in de markt voorhanden zijnde producten aanbieden met scherpe tarieven en ruime acceptatiemogelijkheden. Verder zijn de medewerkers van Bekaro zeer vakkundig, zeer gedreven en door de wol geverfd en begeleiden zij u graag in het gehele leasetraject.
Wat gebeurt er bij een financial lease met de BTW?

De BTW dient bij een financial lease aanbetaald te worden maar is meestal (niet alle bedrijven zijn BTW plichtig) weer terug te vorderen bij de belastingdienst. Het leasebedrag kan dan ook nooit hoger zijn dan de verkoopprijs van het aan te schaffen object exclusief BTW. Er zijn echter ook maatschappijen, bij wie de BTW later betaald mag worden.

Wat zijn de grootste voordelen van een financial lease?
De grootste voordelen zijn het in tact blijven van de liquiditeit, het terug kunnen vorderen van de BTW bij de belastingdienst en het feit dat de rente fiscaal aftrekbaar is. Tevens komen de meeste objecten in aanmerking voor een investeringsaftrek, zoals de KIA, de EIA of de MIA. Dit houdt in dat u een deel van de investering van uw behaalde winst kunt aftrekken, zodat u daar geen belasting over hoeft te betalen.
Staat bij een financial lease de rente vast?
Ja, bij een financial lease staat de rente net als de maandtermijn en looptijd vast.
Is bij een financial lease vervroegde inlossing mogelijk?
Ja, dat kan. Over het algemeen houden de maatschappijen dan het aantal nog te betalen maanden maal de maandtermijn aan als inlossaldo. Een tussentijdse inlossing heeft geen invloed op de maandtermijn maar uw looptijd wordt korter.

Financial Lease

Bereken direct uw financial lease maanbedrag

Operational Lease

Ga direct naar de leaseveiling voor uw aanvraag

Private Lease

Inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud
×

Bekaro WhatsApp

× Hoe kunnen wij helpen?