0165 - 555 166 info@bekaro.nl

Financial Lease

Direct economisch eigenaar van uw auto of bedrijfsmiddel. Profiteer van fiscale voordelen zoals investeringsaftrek, renteaftrek en afschrijving. Bekaro helpt u aan een overeenkomst met gunstige condities en voorwaarden.

Ik wil direct meer informatie!

Voordelen Financial Lease

Een interessant product voor ZZP-ers, kleine en grote bedrijven met veel fiscale voordelen. Voor auto’s, machines, equipment en meer.

Beoordeling

Een beoordeling kan in veel gevallen uitgevoerd worden zonder cijfers.

Liquiditeit

Behoud de ruimte voor belangrijke zaken, de ruimte om te ondernemen.

Fiscale voordelen

BTW is terug te vorderen en het object komt gewoon op de balans te staan

Duidelijkheid

Een vast maandtermijn met een vast rentecomponent, de hele looptijd.

Starter?

Geen probleem. Financial lease is tot op zekere hoogte geschikt voor starters.

Slottermijn / Restwaarde

Een slottermijn maakt uw maandelijkse last nóg aantrekkelijker.

Wat wilt u leasen?

Of u nu ZZP-er of eigenaar van een (middel)groot bedrijf bent, bij Bekaro Financieringen kunt u altijd terecht.

Wij zijn actief in diverse branches en kunnen door een breed scala aan samenwerkingen met banken en financieringsmaatschappijen vrijwel iedereen voorzien van een leaseconstructie. Benieuwd wat u kunt leasen?

Wij beantwoorden uw vragen

Wat is een financial lease?
Een financial lease is een objectfinanciering waarbij u als ondernemer de beschikking krijgt over een bedrijfsmiddel, dat nodig is voor een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering. De liquiditeit van de onderneming blijft hierbij vrijwel intact, zodat de financiële mogelijkheden voor bijvoorbeeld vervanging of uitbreiding van bedrijfsmiddelen optimaal te benutten zijn. Deze kredietvorm is bestemd voor de zakelijke markt en voor de (semi-)overheid. Bedrijfsmiddelen (personen- en bedrijfsauto’s, machines, computers) met een minimale aankoopprijs/te financieren bedrag van EUR 3.500,- tot 100% van de aankoopprijs (exclusief BTW), komen ervoor in aanmerking. Verzekering, onderhoud, afschrijving en dergelijke worden er verder niet in meegenomen.
Wie is bij een financial lease eigenaar van de auto/het object?
Tijdens de looptijd van een financial lease is de bank de juridisch eigenaar van het gefinancierde object, de klant is economisch eigenaar. Dit betekent dat kosten zoals onderhoud, verzekering, afschrijving e.d. voor rekening van de klant zijn. Na betaling van de laatste maandtermijn of na vervroegde inlossing, wordt de klant ook juridisch eigenaar.
Moet ik bij een aanvraag financial lease altijd mijn jaarcijfers aantonen?
Nee, dat hoeft niet altijd. In de meeste gevallen wordt de aanvraag in eerste instantie beoordeeld zonder jaarcijfers. Criteria hierbij zijn het object, de branche, het kredietverleden, de kredietwaardigheid en de overwaarde. Mocht de aanvraag niet direct geaccepteerd worden, zullen wij om jaarcijfers (of het telefoonnummer van uw boekhouder) vragen om de aanvraag verder te beoordelen.
Waarom zou ik bij Bekaro een financial lease aanvragen?

Omdat Bekaro samenwerkt met veel gerenommeerde maatschappijen, zijn wij onafhankelijk en kunnen wij alle in de markt voorhanden zijnde producten aanbieden met scherpe tarieven en ruime acceptatiemogelijkheden. Verder zijn de medewerkers van Bekaro zeer vakkundig, zeer gedreven, door de wol geverfd en begeleiden zij u graag in het gehele leasetraject.

Wat gebeurt er bij een financial lease met de BTW?
De BTW dient bij een financial lease aanbetaald te worden maar is per kwartaal weer terug te vorderen bij de belastingdienst. Het leasebedrag kan dan ook nooit hoger zijn dan de verkoopprijs van het aan te schaffen object exclusief BTW. Er zijn echter ook maatschappijen, bij wie de BTW later betaald mag worden.
Wat zijn de grootste voordelen van een financial lease?
De grootste voordelen zijn het in tact blijven van de liquiditeit, het terug kunnen vorderen van de BTW bij de belastingdienst en het feit dat de rente fiscaal aftrekbaar is. Tevens komen de meeste objecten in aanmerking voor een investeringsaftrek, zoals de KIA, de EIA of de MIA. Dit houdt in dat u een deel van de investering van uw behaalde winst kunt aftrekken, zodat u daar geen belasting over hoeft te betalen.
Staat bij een financial lease de rente vast?
Ja, bij een financial lease staat de rente net als de maandtermijn en looptijd vast.
Is bij een financial lease vervroegde inlossing mogelijk?
Ja, dat kan. Over het algemeen houden de maatschappijen dan het aantal nog te betalen maanden maal de maandtermijn aan als inlossaldo.
Wat is de bijtelling van mijn auto?

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2022 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2020.

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
16% bijtelling 0
22% bijtelling meer dan 0

In 2022 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 16%-tarief. Het verlaagde percentage van 16% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door zonnecellen.

Hoe lang geldt het verlaagde percentage?

Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (16%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?

Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Kan ik bij een financial lease een overlijdensrisicoverzekering sluiten?
Ja, dat kan. Het maakt daarbij niet uit wat de ondernemingsvorm is, het gaat immers om de persoon. De klant dient daarvoor wel te voldoen aan een aantal stellingen, welke moeten worden bevestigd door ondertekening van het bijbehorende aanvraagformulier. Klik hier voor de ‘voorwaarden kredietbescherming’.

Onze klanten zijn tevreden

Enkele reviews via onze advieskeuze.nl pagina

Professionele adviseur die zijn afspraken nakomt en goede adviezen verstrekt. Snelle respons tijd en persoonlijke benadering
Mischa Riemersma

Personenauto

Ik ben zeer vlot en kundig geholpen. Het is een hoop geregel en papierwerk wat ze uit mijn handen hebben genomen. Zeer tevreden!
AvS

Bedrijfswagen

De klant wordt goed voorgelicht en er wordt goed uitleg gegeven op de vraagstelling van de klant.
Correcte afhandeling.
Johan

Personenauto

Start uw aanvraag

Slechts in 1 minuut verzonden & binnen 24 uur weet u de mogelijkheden!

×

Bekaro WhatsApp

× Hoe kunnen wij helpen?