0165 - 555 166 info@bekaro.nl

De renteloze lening die autofinanciers verstrekken aan hun klanten is op 1 september 2016 komen te vervallen.

Op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en in samenspraak met de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) is besloten dat autofinanciers die zijn aangesloten bij de VFN aan de consument geen autoleningen meer verstrekken tegen 0% rente.

Het mag in Nederland – bijna – algemeen bekend worden verondersteld dat ‘geld lenen geld kost’. Aan een lening zijn immers financiële verplichtingen verbonden. Het kunnen verkrijgen van een lening tegen 0% rente staat haaks op dit gegeven. Zo krijgt de klant immers het beeld voorgeschoteld dat, omdat er geen rente gerekend wordt, aan de autolening geen verplichtingen zijn verbonden.

Op 25 mei 2011 zijn in de Nederlandse wetgeving de Bepalingen uit de Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG) opgenomen. Het doel van de Richtlijn Consumentenkrediet is consumenten binnen Europa beter te beschermen tegen overkreditering en te komen tot een transparantere Europese markt voor consumptief krediet. Het adverteren met een actietarief is conform deze Richtlijn dan ook niet toegestaan.

Er zijn geen afspraken gemaakt over een minimum rentepercentage voor de autoleningen. De VFN doet überhaupt geen uitspraken over rentetarieven maar gaat er wel van uit dat een rentepercentage van bijvoorbeeld 0,1%, niet zal worden aangeboden. Dit is immers niet in de geest is van de eerder gemaakte afspraken om een ‘lokkerstarieven’ af te schaffen.

Bij een autolening is er geen sprake van een uitgestelde betaling, maar van een lening. De klant moet maandelijks een bedrag betalen met daarin nu ook een rentecomponent. De klant zal merken dat de 0% lening niet meer wordt verstrekt, omdat bijna alle grote autofinanciers aangesloten zijn bij de VFN. Zij houden zich dus allen ook aan deze wijziging.

×

Bekaro WhatsApp

× Hoe kunnen wij helpen?