0165 - 555 166 (ook voor WhatsApp)
Heb ik na het sluiten van de leaseovereenkomst bedenktijd?
Ja. U kunt de leaseovereenkomst binnen 14 dagen na ondertekening kosteloos ontbinden.
Wordt mijn kredietwaardigheid getoetst als ik een leaseovereenkomst wil afsluiten?
Ja. Voordat u een leaseovereenkomst afsluit, controleert de leasemaatschappij eerst of het contract wel past in uw financiële situatie. EDR Credit Services voert deze toets uit.
Worden de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd bij het BKR?

Ja, de leasemaatschappij meldt de financiële verplichting die u aangaat bij Bureau Krediet Registratie (‘het BKR’) te Tiel. Het bedrag dat de leasemaatschappij meldt bedraagt 65% van de som van de leasetermijnen, omdat het servicecomponent (onderhoud, reparaties, pechhulp) niet geregistreerd hoeft te worden.

Een rekenvoorbeeld: u sluit een leaseovereenkomst af met een maandelijkse leaseprijs van € 250,00 en een looptijd van 36 maanden. De leasemaatschappij registreert dan het volgende bedrag bij het BKR: € 250,00 x 36 = € 9.000,00 X 65% = € 5.850,00.

De leasemaatschappij is verplicht ook een betalingsachterstand te melden bij het BKR, wanneer 60 dagen na de vervaldatum van de factuur de betaling nog niet ontvangen is. Het BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), om zo krediet- en betaalrisico’s te beperken en overkreditering te voorkomen.

Heeft een private leasecontract invloed op mijn kredietruimte voor bijvoorbeeld een hypotheek?
Het antwoord op deze vraag is simpel: ja. Als u een private lease contract afsluit, gaat u een maandelijkse financiële verplichting aan voor een bepaalde periode. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het lenen van geld voor de aanschaf van een nieuwe auto, u kunt dan ook minder geld lenen voor de aankoop van een nieuwe woning. De leasemaatschappij adviseert daarom bij uw kredietverstrekker na te vragen  wat de invloed van private lease op uw financiële situatie is.
Wat is het verschil tussen kopen of leasen?
De kosten van een private leasecontract lijken gevoelsmatig vaak hoog. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat in het tarief ook de waardevermindering (afschrijving) van de auto is opgenomen en u maandelijks ‘spaart’ voor toekomstig onderhoud, reparaties en bandenvervanging. Dit zijn kosten die je bij de aanschaf van een auto vaak niet meerekent.
Wat zit er allemaal in mijn leaseprijs?

Een private leasecontract bestaat altijd uit de volgende componenten:

  • Reparatie en onderhoud
  • Afschrijving
  • Pechhulp
  • Motorrijtuigenbelasting
  • Verzekering (WA & Casco)
  • Banden
  • Vervangend vervoer
  • Haal- en brengservice
Welke kosten zijn niet in het termijnbedrag inbegrepen?
Alle kosten die niet in de voorgaande opsomming zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de kosten van brandstof, parkeren, wassen van het voertuig, updates van het navigatiesysteem en bekeuringen.
Wat gebeurt er als ik het jaarkilometrage uit mijn leasecontract overschrijd?
Dan betaalt u een aanvullend bedrag. Dat bedrag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal meerkilometers met de meerkilometerprijs. Het zelfde geldt wanneer u minder kilometers rijdt dan in het contract is opgenomen. Dan vergoed de leasemaatschappij deze kilometers tegen hetzelfde tarief.
Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
Gedurende het eerste jaar kunt u de leaseovereenkomst niet opzeggen. Na het eerste jaar is het mogelijk de leaseovereenkomst voortijdig te beëindigen. Bij opzegging dient u wel rekening te houden met een opzeggingsvergoeding.
Hoe wordt de hoogte van de opzegvergoeding bepaald?

De vaste opzegvergoeding bedraagt 30% van de som van het restant van de leasetermijnen. Het maximum aan deze opzegvergoeding is altijd het totale bedrag dat u eigenlijk had moeten betalen wanneer u direct deze ‘nieuwe’ looptijd had gekozen.

Een rekenvoorbeeld:
Contract van € 250,00 per maand / 36 maanden. Na 24 maanden besluit u op te zeggen, er staan dus nog 12 maanden open. De opzegvergoeding bedraagt dan 12 x € 250,00 = € 3.000,00 x 30% = € 900,00. De leasemaatschappij berekent ook altijd het maximum: wanneer u bij de start had gekozen voor 24 maanden was de leaseprijs € 280,00 geweest. Het maximum is daarom € 280,00 – € 250,00 = € 30,00 x 24 maanden = € 720,00. Omdat dit maximum lager ligt, hanteert de leasemaatschappij dat bedrag als opzegvergoeding.

Moet ik bij schade een eigen bijdrage betalen?

Ja. Bij schade betaalt u per niet-verhaalbaar schadegeval een eigen bijdrage van € 250,00. Als het bedrag van de schade lager is dan het bedrag van de eigen bijdrage, dan betaalt u het bedrag van de schade. Indien er méér dan twee niet verhaalbare schades in één kalenderjaar plaatsvinden, verhoogt de leasemaatschappij de eigen bijdrage naar € 450,00 voor het resterende deel van de looptijd van het contract.

Financial Lease

Bereken direct uw financial lease maanbedrag

Operational Lease

Ga direct naar de leaseveiling voor uw aanvraag

Private Lease

Inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud

×

Bekaro WhatsApp

× Hoe kunnen wij helpen?