0165 - 555 166 (ook voor WhatsApp)
Wat is een consumptief krediet

Dat is een financiering, bestemd voor privé doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto of een verbouwing aan uw huis.

Welke lening past het beste bij u?

Dat hangt af van uw wensen en behoeften betreffende de financiering. Na een oriënterend en vrijblijvend (telefonisch) gesprek, kunnen we u daar meteen al een advies in geven.

Welke financieringsvormen zijn er?

Over het algemeen kiest u uit een aflopend krediet (met of zonder onderpand) en een doorlopend krediet. Voor de uitleg van de producten, verwijzen wij u graag naar de website.

Hoeveel kan ik financieren?

Dit hangt af van uw verhouding inkomsten en vaste lasten en eventueel lopende leningen. Daarnaast spelen het BKR alsmede een aantal harde criteria (leeftijd, ervaring, eigen woningen ja/nee, type inkomen e.d.) een rol in de kredietberekening. Na een oriënterend en vrijblijvend (telefonisch) gesprek, kunnen we u daar meteen al een indicatie van geven.

Welke informatie hebben wij nodig voor een vrijblijvende financieringsaanvraag?

Indien er een partner in het spel is, met wie u getrouwd of officieel samenwonend bent, hebben wij van beide personen de volgende gegevens nodig:

 • Naam, voorletters en geboortedatum
 • Adres- / contactgegevens
 • Bankrekeningnummer voor de mogelijke incasso
 • Burgerlijke staat
 • Kinderen ja/nee
 • Inkomensgegevens (beroep, soort dienstverband, salaris)
 • Woonlasten (koop- / huurwoning of inwonend)
 • Overige lasten (alimentatie, dubbele woning op naam, lopende leningen)
 • Kredietwensen (kredietbedrag, gewenste maandtermijn)
Welke risico’s zijn er bij financieren?

Het grootste risico bij financieren is logischerwijs dat u niet meer in staat bent om de maandtermijnen tijdig te betalen. Dan kan bijvoorbeeld komen door het wegvallen van één van de contracten (overlijden), door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. U kunt hiervoor echter een optionele kredietverzekering afsluiten.

Kost financieren geld?

Ja, zoals de wettelijke slogan geldt “Let op! Geld lenen, kost geld.” kost financieren inderdaad geld. Dit noemen wij kredietvergoeding. De prijs van de financiering wordt simpelweg aangegeven door het rentepercentage. Hoe lager de rente, hoe minder de lening u kost. Daarnaast spelen ook de looptijd en een eventuele slottermijn een rol in de hoogte van de kredietvergoeding. Hoe langer de looptijd, hoe meer kredietvergoeding u betaalt. En ook een slottermijn zorgt voor een hogere kredietvergoeding.

Kan ik extra inlossen op een financiering?

Bij slechts een enkele bank kan dit niet maar bij veruit de meeste banken kan dat. Afhankelijk van het product want bij een doorlopend krediet kan het sowieso altijd. Wanneer een bank geen boetevrije stortingen kent, rekent men achter maximaal 1% van het in te lossen bedrag.

Is bij een financial lease vervroegde inlossing mogelijk?

Ja, dat kan. Over het algemeen houden de maatschappijen dan het aantal nog te betalen maanden maal de maandtermijn aan als inlossaldo.

Wat is de bijtelling van mijn auto?

Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen op een aantal punten. Daarmee maakt het kabinet het stelsel van autobelastingen eenvoudiger, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen. De veranderingen moeten ook zorgen voor stabiele belastinginkomsten en een efficiëntere bijdrage aan een gezonder milieu.

 

Wijzigingen autobelastingen van 2017 tot 2020 op hoofdlijnen:

 • verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%
 • verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen
 • verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s vanaf 1 januari 2019
 • vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2
 • verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22
 • versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s

 

De bijtelling voor alle leaseauto’s gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto’s krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.

Bijtelling leaseauto’s vanaf 2016 tot en met 2020
Jaar % bijtelling 0 gram/km % bijtelling 1-50 gram/km % bijtelling 51-106 gram/km % bijtelling > 106 gram/km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

 

Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Dit geldt voor auto’s die een datum van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 2017.

Voor zeer zuinige auto’s blijft de verlaagde bijtelling gelden. Namelijk voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

 

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de mrb en bpm. Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen. Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een halftarief in de mrb. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

 

Oude dieselauto’s die meer fijnstof uitstoten dan een nieuw model, gaan meer betalen. Voor deze vervuilende diesels zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 met 15% omhoog (inclusief opcenten). Eigenaren van een vervuilende diesel hebben dus een paar jaar de tijd om een schonere auto te kopen.

Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. De verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

 

Het kabinet wil de aanschafbelasting (bpm) stapsgewijs afbouwen met in totaal 14,7 % in 2020. De afbouw is een eerste stap is naar een volledige afbouw van de bpm op termijn. De dieseltoeslag is uitgezonderd van deze afbouw en deelt niet mee in de verlaging van de tarieven.

Ook de berekening van de bpm zal gaan veranderen. De CO2-uitstootgrenzen voor bezineauto’s en dieselauto’s wordt vanaf 2016 aangescherpt. Het vaste deel gaat omhoog van € 175 naar € 350. De CO2-component gaat met een gelijk deel omlaag. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de  CO2-uitstoot. Daarnaast gaat het tarief voor auto’s die weinig CO2-uitstoten omlaag. Zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment krijgen hierdoor extra voordeel.

 

De motorrijtuigenbelasting (mrb) gaat voor reguliere personenvoertuigen omlaag met gemiddeld 2% per 1 januari 2017. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een hogere mrb van de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.

 

De wijzigingen in de autobelastingen komen uit Autobrief II. Hierin staat hoe van 2017 tot 2020 de autobelastingen beter aansluiten bij deze tijd. Maar ook bij de toekomstige ontwikkelingen op de automarkt. Hierdoor worden de autobelastingen robuuster, eenvoudiger en dragen zij efficiënter bij aan klimaat en milieu. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met  Autobrief II. Het wetsvoorstel Autobrief II is op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer (op 12 april 2016) en de Eerste Kamer (op 5 juli 2016) hebben ingestemd met het wetsvoorstel. Dat betekent dat de wijzigingen ingaan op 1 januari 2017.

Financial Lease

Bereken direct uw financial lease maanbedrag

Operational Lease

Ga direct naar de leaseveiling voor uw aanvraag

Private Lease

Inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud

×

Bekaro WhatsApp

× Hoe kunnen wij helpen?